Om Østjysk Gammelbil Klub

Østjysk Gammelbil Klub er:


•En klub for de der ejer eller interesserer sig for køretøjer fra før 2. verdens-krig

•En klub der arrangerer løb, sammenkomster, klubaftener m.m.

•En klub der gerne stiller op med køretøjer ved forskellige arrangementer

•En klub hvor den fælles interesse for gamle køretøjer er i højsæde


Historien er:

Østjysk Gammelbil Klub blev startet i 1995 af en flok entusiaster, som havde det som fælles interesse at rode med gamle biler fra før 2. verdenskrig. På dette tidspunkt var der dog ikke nogen egentlig bestyrelse, blot nogle stykker som tog initiativet til at lave nogle arrangementer omkring den fælles interesse.

Først 10 år senere kom der en bestyrelse, efter at den stiftende generalforsamling blev afholdt Kristi Himmelfartsdag, torsdag d. 5. maj 2005. Det foregik i Djurs Sommerland, som denne dag åbnede portene for ny sæson.

Mariendahl’s havde, nok en gang arrangeret, at vi denne dag kunne komme ind med de gamle køretøjer.

Efter at bilerne var behørigt parkeret til skue for ”landets” gæster, var vi inviteret til et overdådigt morgenbord.

Efter morgenmåltidet blev den stiftende generalforsamling afholdt.

Der var ca. 60 deltagere.

I en utrolig fredelig og behagelig atmosfære blev klubben stiftet.

Chr. Hansen, Fredensvang bød velkommen, og Ib Lynge, Almind blev valgt som di-rigent.

Arne Doktor havde gjort sit hjemmearbejde godt, idet han havde udarbejdet et forslag til vedtægter og de blev alle, bortset fra et enkelt punkt, vedtaget.

En bestyrelse bestående af Martin Vestergård, Chr. Hansen og Ib Lynge blev valgt for en 2 årig periode og Erling Mariendahl og Arne Doktor for 1 år. Hans Pedersen og Svend Åge Andersen valgtes som suppleanter for 1 år.

Kontingentet blev fastsat til 100 kr pr år.

Efter generalforsamlingen kunne vi afprøve Djurs Sommerlands attraktioner og omkring middag indtage et overdådigt middagsmåltid, som Djurs Sommerland var vært ved. Et helt utroligt flot måltid. Foruden spareribs, grillede kyllingelår, schnitzler, diverse salater, pølser og pommes frites foruden drikkelse.


Efterfølgende blev bestyrelsen konstitueret, og så således ud:


Formand         Arne Doktor

Næstformand  Christian Hansen

Kasserer         Ib Lynge

Sekretær        Arne Doktor og Ib Lynge

Revisorer        Vagn Jensen og Søren Pedersen